تاریخ : یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱ Sunday, 2 October , 2022

محسنس اژه ای

۱۵آذر
رئیس قوه قضاییه: روال بورس عادی نیست
دستور محسنی اژه‌ای جهت بررسی مجدد وضعیت بورس

رئیس قوه قضاییه: روال بورس عادی نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

برچسب ها
جوان آگاه می‌خواهیم اعلان‌هایی را برای آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها به شما نشان دهیم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها