تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 5 October , 2022

سربازان اوکراینی

۰۷فروردین
ویدئو تمسخر همسران سربازان روس کشته شده
جنگ اوکراین

ویدئو تمسخر همسران سربازان روس کشته شده

تمسخر و آزار همسران روس کشته شده توسط سرباز اوکراینی

برچسب ها
جوان آگاه می‌خواهیم اعلان‌هایی را برای آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها به شما نشان دهیم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها